Биологични Пчелни майки – Българска Медоносна Пчела

Пчелните майки в пчеларска ферма МУТАФОВИ, се отглеждат по специална и изпитана технология, гарантираща качество на отглежданите майки, а именно в основата й е излюпването на маточника в отводка на най-малко три Дадан-Блатови рамки, и пълноценно семейство. На пчелните майките се дава период от минимум две седмици да снасят в отводката, период през който те имат възможност да развият своята яйценосно дейност и пероод през който се тестват техните яйценосни качества.

Пчелните майки са придружени със зоотехнически сертификати за произход, ВМС(пътен лист), договор за покупко-продажба, фактура и приемопредавателен протокол(всички необходими документи по НПП на ДФЗ).