Пчеларска Ферма МУТАФОВИ, води своето начало в традициите на отглеждане на пчелни семейства от далечната 1943 година, когато моят дядо – Иван Мутафов, хваща своя първи роя и същевременно получава като подарък от своя баща първият си кошер, в който го настанява. Първият ни кошер е, реставрира и е запазен до ден днешен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паралелно долу горе по същото време, пра-дядо ми по линия на баба ми, се е сдобил с първият си рояк, който заедно със колега са пренесли в дънер, пеша на рамо от над 20 километра, и доста години е отглеждал тръвни.

Постепенно през годините броя на отглежданите от семейството ми пчелни семейства нараства, като към ден днешен са над 500 пчелни семейства, които са в три биологично сертифицирани пчелина, разположени сред горски райони с преобладаваща диворастяща паша.

 

Аз – Искрен Мутафов, като четвърто поколение пчелар, от най-ранна детска възраст съм израснал сред пчелите. Практическият ми опит върви ръка за ръка с последните научни постижения в пчеларството, като съм завършил магистърска степен по ЗООИНЖЕНЕРСТВО, специалност ПЧЕЛАРСТВО.