Пчеларска ферма МУТАФОВИ е под селекционият контрол на БПРА от 2015 година, и е лицензиран производител, който е вписан в ОД Русе към МЗХ и произвежда биологични пчелни майки и биологични пчелни отводки.