Пчеларска Ферма МУТАФОВИ, води своето начало в традициите на отглеждане на пчелни семейства от далечната 1943 година, когато моят дядо – Иван Мутафов, хваща своя първи роя и същевременно получава като подарък от своя баща първият си кошер, в който го настанява. Първият ни кошер е, реставрира и е запазен до ден днешен.