От пет години пчелните ни семейства са под биологичен контрол. Използваните восъчни основи са произведени от собствен восък, а пчелите се третират само с биологични ветеринарно медецински препарат. А, от лятото на 2016 година сме БИОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНИ, И производството на всичките ни пчелни продукти е изцяло биологично.